Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering » Operativa planeringsmetoder

Operativa planeringsmetoder

Utförandeplaner
Kod: BE16SP01
Namn: Operativa planeringsmetoder
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår den operativa planeringens tidsdimension, målsättningar och relation till ekonomi, logistik och beslutsfattande
-känner till metoder för planering av målstyrd operativ verksamhet
-känner till numeriska optimeringsmetoder
-kan formulera och lösa lineära optimeringsproblem
-förstår skogsorganisationers behov av beslutsunderlag för effektiv styrning av verksamheten
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen