Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsinventering » GIS-analys

GIS-analys

Utförandeplaner
Kod: BE16SI02
Namn: GIS-analys
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-känner till metoder för datafångst och bearbetning av data inför GIS-analyser
-kan analysera vektor- och rasterbaserade miljödata
-kan visualisera geografisk information effektivt och utnyttja webbaserade metoder för att sprida informationen vidare
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen