Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Virkesanskaffning » Virkestransport och logistik

Virkestransport och logistik

Utförandeplaner
Kod: NM13VA04
Namn: Virkestransport och logistik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-förstår logistikens betydelse för hela anskaffningskedjan
-förstår infrastrukturens betydelse för den finska skogsindustrin
-har grundläggande kunskaper i vägbyggnad
-kan planera underhåll och iståndsättning av skogsvägar
-känner till metoder som används för fjärrtransport av virke och energived
-kan leda transporter av virke och energived
-förstår informationssystemets betydelse inom transportledning
-förstår hur ruttoptimering används för att uppnå kostnadsbesparingar
-känner till den lagstiftning och de avtal som lägger upp ramar för transporter inom skogsbranschen
-känner till hur taxor för virkestransporter är uppbyggda
-känner till hur transporter med pråmar och fartyg arrangeras
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen