Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Skogsskötselns ekologi » Skogsskador och naturhänsyn

Skogsskador och naturhänsyn

Utförandeplaner
Kod: NM13SK02
Namn: Skogsskador och naturhänsyn
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
-har kunskap om de vanligaste skogsskadorna
-känner till hur skogsskador undviks och bekämpas
-kan identifiera de vanligaste skogsskadegörarna
-känner igen viktiga livsmiljöer enligt skogslagen
-känner igen hänsynskrävande miljöer enligt naturvårdslagen och certifieringens krav
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen