Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Grundstudier » Skogsexpertens verktygslåda » GPS-hantering och GIS

GPS-hantering och GIS

Utförandeplaner
Kod: NM13NA01
Namn: GPS-hantering och GIS
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: Den studerande:
- kan planera och utföra insamling av lägesbunden information
- kan producera geografisk information för naturbrukets tillämpningar
- kan lokalisera befintligt GIS-material på Internet och i den egna organisationens databaser
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Utbildningen i bioekonomi
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen