Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Internationell virkesanskaffning

Internationell virkesanskaffning

Utförandeplaner
Kod: BE16IV
Namn: Internationell virkesanskaffning
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 9    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar: Kursen International Forestry går på engelska.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen