Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Skogsbruksingenjör (YH), bioekonomi » Yrkesstudier » Skogsplanering

Skogsplanering

Utförandeplaner
Kod: BE16SP
Namn: Skogsplanering
SP totalt: 18 sp
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 18    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skogsbruksingenjör
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen