Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Bioeconomy and International Issues » International Development

International Development

Utförandeplaner
Kod: CM16BI03
Namn: International Development
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The Student
• Is able to understand, analyze and to apply the main principles and work methods of development cooperation
• Is able to link concept of development and his/her own line of business
• Global issues relevant for the profession
• Gains intercultural competence
• Is able to implement participatory development methodologies
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen