Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Bioeconomy and International Issues » International Forestry

International Forestry

Utförandeplaner
Kod: CM16BI01
Namn: International Forestry
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: The Student
• Can describe the circumstances for forestry in different countries
• Can describe the principles of plantation forestry
• Is aware of different forms of forest ownership
• Is aware of the challenges of sustainability in a global perspective related to forestry
• Is familiar with international wood trade and raw material flows
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning: Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen