Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Naturbruk och miljöområdet » Bachelor of Natural Resources, Sustainable Coastal Management » Professional studies » Management of Environmental Impact » Management Systems

Management Systems

Utförandeplaner
Kod: CM13SE01
Namn: Management Systems
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: The Student
-has basic knowledge of environmental and quality management systems and their purpose and benefits
-knows the ISO standards and how they are structured
-knows environment, health and safety procedures in companies
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen