Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Estenom (YH) » Yrkesstudier » Forskning och ledarskap » Organisation och ledarskap

Organisation och ledarskap

Utförandeplaner
Kod: SK17OL01
Namn: Organisation och ledarskap
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper: -
Kursspecifika kompetenser: • Studerande känner till huvudprinciperna för organisationsverksamhet och ledning och har beredskap att leda arbetet
• Studerande har en inblick i planering och organisering av verksamheten
• Studerande känner till arbetslivets verksamhetsformer och kan verka i arbetsgemenskapen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Skönhetsbranschen
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen