Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Utveckling av hälsovårdararbetet

Utveckling av hälsovårdararbetet

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV14
Namn: Utveckling av hälsovårdararbetet
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande utvecklar innovativt hälsovårdararbetet ur ett samhälleligt och arbetslivs perspektiv (t.ex. inom projekt)
Studerande upprätthåller och tillämpar evidensbaserad kunskap
Studerande identifierar sina utvecklingsbehov och förstärker sina färdigheter i sitt arbete som sakkunnig inom
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen