Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling

Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV13
Namn: Ledarskap och hälsovårdarens professionella utveckling
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande tillämpar i utvärderingen av hälsovårdararbetet kvalitetsrekommendationer och aktuella strategier och kan samarbeta både som medarbetare och ledare i mångprofessionella arbetsgrupper
Studerande identifierar och beaktar samhällets utmaningar och kan erbjuda ändamålsenliga tjänster och säkerställa vårdkedjans kontinuitet
Studerande kan delta i nationella och internationella diskussioner om befolkningens hälsa och välbefinnande
Studerande kan fungera som sakkunnig i olika medier
Studerande utvecklar sitt professionella kunnande och följer etiska principer i hälsovårdararbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen