Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Fördjupad/valfri praktik

Fördjupad/valfri praktik

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV12
Namn: Fördjupad/valfri praktik
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 3    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan på basen av tidigare praktik självständigt ansvara för hälsovårdararbetet inom valbar kontext
Studerande identifierar sina utvecklingsbehov och förstärker sina färdigheter i sitt arbete som sakkunnig inom hälsovårdararbetet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen