Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktik

Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktik

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV11
Namn: Hälsovårdararbete inom vuxenhälsovården, praktik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom företagshälsovården/ vuxenhälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den arbetsföras och arbetssamfundets hälsa samt stöda upprätthållandet av arbetsförmågan
Studerande kan bedöma arbetets, arbetssamfundets och miljöns effekt på hälsan
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av arbetslösas och äldres hälsa och funktionsförmåga
Studerande kan i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk identifiera och tillgodose servicebehov hos äldre och arbetslösa
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen