Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre

Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV10
Namn: Hälsovårdararbete med arbetsföra och äldre
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den arbetsföras och arbetssamfundets hälsa samt stöda upprätthållandet av arbetsförmågan och använda sig av ett resursförstärkande arbetssätt
Studerande kan förklara principerna för god mångprofessionell företagshälsovård
Studerande kan utvärdera arbetets, arbetssamfundets och miljöns effekt på hälsan
Studerande kan med resursförstärkande metoder på individ- och samfundsnivå planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av den äldres hälsa och funktionsförmåga
Studerande kan fungera i mångprofessionella arbetsgrupper och nätverk samt förverkliga hälso- och sjukvård i hemmiljö
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till Hhälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen