Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktik

Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktik

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV09
Namn: Hälsovårdararbete inom skol- och studerandehälsovården, praktik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom skol- och studerandehälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av skolbarnets och den ungas tillväxt och utveckling samt stöda familjens välmående
Studerande kan på ett mångsidigt sätt handleda skolbarn, unga och deras familjer
Studerande kan upprätthålla och främja samarbetet med skolbarnet, den unga och familjen och olika stödgrupper med tanke på en trygg skol- och studiemiljö och ett resursförstärkande inlärningsklimat
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen