Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktik

Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktik

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV07
Namn: Hälsovårdararbete inom barnhälsovården, praktik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom barnhälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder både individuellt och i grupp
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av barnets tillväxt och utveckling samt stöda familjens välmående
Studerande kan identifiera familjer med specialbehov och kan remittera för fortsatt utredning och vård
Studerande kan upprätthålla och främja samarbetet med familjen och olika intressenter med tanke på en trygg uppväxtmiljö
Studerande kan förverkliga vaccinationsprogrammet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen