Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete med barnfamiljen

Hälsovårdararbete med barnfamiljen

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV06
Namn: Hälsovårdararbete med barnfamiljen
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av barnets tillväxt och utveckling i samråd med familjen
Studerande kan stöda föräldrarna i deras föräldraskap samt handleda med resursförstärkande metoder föräldrarna och barnet vid val av hälsosamma levnadsvanor
Studerande kan utvärdera barnets och familjens behov av extra stöd och fortsatt vård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen