Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktik

Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktik

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV05
Namn: Hälsovårdararbete inom mödrahälsovården, praktik
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 6    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till servicesystemet och det mångprofessionella samarbetet inom mödrahälsovården och kan i hälsovårdararbetet använda olika resursförstärkande verksamhetsmodeller och -metoder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen och vården av kvinnan, fostret och familjen både under graviditet och barnsängstid
Studerande känner igen riskgraviditeter, komplikationer under graviditeten, förlossningen och barnsängstiden och kan remittera klienten för vidare vård
Studerande kan handleda både individuellt och i grupp i frågor relaterade till graviditet, förlossning, barnsängstid, parrelation och familjeplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen