Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn

Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV04
Namn: Hälsovårdararbete med familjen som väntar barn
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 5    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera uppföljningen av hälsan, välbefinnandet och resurserna hos den väntande familjen samt hos familjen med nyfött barn
Studerande känner igen graviditets och förlossningsrelaterade risker och komplikationer och kan vid behov konsultera andra sakkunniga inom mödrahälsovården
Studerande känner till förlossningens förlopp och kan sköta en nödförlossning
Studerande kan handleda med resursförstärkande metoder klienterna i frågor relaterade till graviditet, förlossning, barnsängstid, parrelation och familjeplanering
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen