Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Folkhälsovetenskap

Folkhälsovetenskap

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV03
Namn: Folkhälsovetenskap
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 2    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan tillämpa kunskap om folkhälsan, samfundsanalyser och kommunens välfärdsberättelser i främjandet av befolkningens hälsa och för att minska hälsoskillnader mellan olika befolkningsgrupper
Studerande kan beakta i hälsovårdararbetet olika hälsofrämjande och -hindrande miljöfaktorer
Studerande kan samarbeta i special- och undantagssituationer med andra sakkunniga inom miljöhälsovården
Studerande kan förebygga olyckor och behärskar första hjälpen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen