Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Förebyggande och vård av infektionssjukdomar

Förebyggande och vård av infektionssjukdomar

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV02
Namn: Förebyggande och vård av infektionssjukdomar
SP totalt: 1
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 1    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande tillämpar i hälsovårdararbetet nationella och internationella anvisningar vid förebyggandet och vården av infektionssjukdomar
Studerande kan förverkliga vaccinationsprogrammet och handleda resenärer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen