Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå » Resursförstärkande hälsovårdararbete

Resursförstärkande hälsovårdararbete

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV01
Namn: Resursförstärkande hälsovårdararbete
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 4    År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande baserar hälsovårdararbetet på lagstiftning, nationella och internationella styrdokument
Studerande fördjupar sin kunskap i promotivt och preventivt hälsovårdararbete i olika verksamhetsmiljöer
Studerande använder evidensbaserad kunskap vid planeringen, förvekligandet och utvärderingen av klientcentrerat hälsofrämjande arbete
Studerande kan använda resursförstärkande verksamhetsmodeller och metoder
Studerande kan med hjälp av uppsökande hälsovårdararbete stöda klienter, familjer och samfund som är i behov av specialstöd
Studerande beaktar kulturella faktorer för att stöda hälsan och funktionsförmågan hos klienter från olika kulturer
Studerande behärskar läkemedelsbehandlingen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen