Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå

Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå

Utförandeplaner
Kod: UHV15HV
Namn: Hälsovårdararbete på individ-, familje-, samfunds- och samhällsnivå
SP totalt: 60
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3:     År 4: 60    År 5:     
Förkunskaper: 175 sp sjukskötarstudier, bara UVÅ150605 Valfria studier 5 sp kan vara oavklarad.
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen