Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Utvecklingsinriktat vårdarbete » Vårdvetenskap

Vårdvetenskap

Utförandeplaner
Kod: USS15UV04
Namn: Vårdvetenskap
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande fördjupar sina kunskaper i vårdvetenskap och kan tillämpa vårdvetenskaplig kunskap
Studerande kan initiera och argumentera för utvecklingsidéer som baserar sig på evidensbaserad vård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Engelska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar: Kursspråket är engelska.


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen