Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Utvecklingsinriktat vårdarbete » Ledarskap och vårdutveckling

Ledarskap och vårdutveckling

Utförandeplaner
Kod: USS15UV03
Namn: Ledarskap och vårdutveckling
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till grunder i ledarskap och metoder för utveckling inom hälso- och sjukvården
Studerande påvisar kunskap i kvalitetssäkring i vårdarbetet
Studerande kan fungera ansvarsfullt i upprätthållande av dataskydd och datasäkerhet
Studerande kan använda vårdvetenskaplig och tvärvetenskaplig kunskap i beslutsfattning som teamledare
Studerande kan påvisa inre företagsamhet
Studerande känner till sjukskötarens karriärmöjligheter
Studerande har kunskap om organisatoriska och samhälleliga påverkningsmöjligheter för att utveckla vårdarbetet
Studerande fördjupar sina kunskaper i servicehandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen