Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Utvecklingsinriktat vårdarbete » Pre-hospital och akutvård

Pre-hospital och akutvård

Utförandeplaner
Kod: USS15UV02
Namn: Pre-hospital och akutvård
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till samarbete vid kris- och katastrofsituationer regionalt, nationellt och internationellt
Studerande kan i ett mångprofessionellt team bedöma vårdbehovet, planera, utföra och dokumentera akutvård
Studerande kan bemöta och handleda den kritiskt sjuka patienten och anhöriga
Studerande behärskar läkemedelsbehandling inom prehospital- och akutvård
Studerande fördjupar sina kunskaper i psykosocialt stöd i krissituationer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen