Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Forskningsmetodik inom vårdbranschen

Forskningsmetodik inom vårdbranschen

Utförandeplaner
Kod: USS15PK07
Namn: Forskningsmetodik inom vårdbranschen
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan använda sig av evidensbaserad kunskap inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
Studerande känner till och förstår centrala datainsamlings- och analysmetoder och kan tillämpa dem inom det egna vetenskaps- och yrkesområdet
Studerande kan tillämpa forskningsetik i forsknings- och utvecklingsverksamhet
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen