Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I

Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I

Utförandeplaner
Kod: USS17PK05
Namn: Praktik, primärhälsovård/barnsjukvård I
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 6    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Primärvård:
Studerande bekantar sig med nationella och internationella verksamhetsprogram, strategier och resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med olika åldersgrupper
Studerande kan under handledning i mångprofessionellt samarbete planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera resursförstärkande arbete på individ-, grupp-, och samfundsnivå
Studerande handleder individer och grupper till ett hälsofrämjande levnadssätt
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Barnsjukvård:
Studerande kan under handledning planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera helhetsvården med barn och unga
Studerande utför under handledning centrala vårdmetoder, kliniska undersökningar och funktionsmätningar i vården av barn och unga
Studerande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera en säker läkemedelsbehandling i vården av barn och unga
Studerande beaktar patientsäkerheten i vården av barn och unga
Studerande tillämpar resursförstärkande metoder i hälsofrämjande arbete med barn, unga och familjer och handleder till ett hälsofrämjande levnadssätt
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk:
Ansvarig utbildning:
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen