Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Vård av barn, unga och familj

Vård av barn, unga och familj

Utförandeplaner
Kod: USS15PK04
Namn: Vård av barn, unga och familj
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande fördjupar sin kunskap om barns och ungas tillväxt, utveckling och särdrag
Studerande kan med resursförstärkande metoder stöda barns, ungas och barnfamiljens välbefinnande, resurser och delaktighet
Studerande känner till vårdkedjan inom barnsjukvården
Studerande kan redogöra för olika hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar inom barnsjukvården
Studerande kan i mångprofessionella team planera, utföra, utvärdera och dokumentera en helhetsmässig vård för barn, unga och familjer
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården av barn, unga och familjen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen