Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Vård under graviditet och barnsängstid

Vård under graviditet och barnsängstid

Utförandeplaner
Kod: USS15PK03
Namn: Vård under graviditet och barnsängstid
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 3    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till servicestrukturen inom mödrahälsovården och förstår betydelsen av det mångprofessionella arbetet
Studerande förstår graviditetens, förlossningens och barnsängstidens normala förlopp och uppföljning
Studerande känner till resursförstärkande metoder i arbetet med familjen
Studerande kan stöda ett gott föräldraskap samt vården av den nyfödda
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen