Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Globala infektionssjukdomar

Globala infektionssjukdomar

Utförandeplaner
Kod: USS15PK02
Namn: Globala infektionssjukdomar
SP totalt: 2
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 2    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har kunskap om och kan förebygga aktuella globala infektioner
Studerande kan handleda och stöda individer och grupper i risker och tillvägagångssätt vid misstanke om globala epidemier och pandemier
Studerande känner till det nationella vaccinationsprogrammet och principerna för vaccinationsverksamheten för vuxna och resenärer
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen