Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen » Folkhälsa och hälsoekonomi

Folkhälsa och hälsoekonomi

Utförandeplaner
Kod: USS15PK01
Namn: Folkhälsa och hälsoekonomi
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 4    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till grunderna i folkhälsovetenskap
Studerande känner till nationella och internationella verksamhetsprogram – och strategier i hälsofrämjande och förebyggande arbete
Studerande fördjupar sin kunskap om serviceformerna inom social- och hälsovården inom den offentliga, privata och tredje sektorn
Studerande förstår principer för hälsoekonomi och kostnadseffektivitet
Studerande har kunskap om befolkningens hälsotillstånd och välbefinnande
Studerande känner igen faktorer som påverkar folkhälsan och kan förebygga riskfaktorer samt förstår betydelsen av tidigt stöd på individ och samfundsnivå
Studerande förstår principer för ett mångprofessionellt resursförstärkande arbete inom förebyggande folkhälsoarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen