Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen

Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen

Utförandeplaner
Kod: USS15PK
Namn: Primärhälsovård och kliniskt vårdarbete med familjen
SP totalt: 28
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2:     År 3: 28    År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Studiehelhetsspecifika kompetenser:
Studiehelhetsspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen