Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Praktik, mentalvård/hemsjukvård II

Praktik, mentalvård/hemsjukvård II

Utförandeplaner
Kod: USS17KL05
Namn: Praktik, mentalvård/hemsjukvård II
SP totalt: 6
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 6    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Mental- och missbrukarvård:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, förverkliga och utvärdera individcentrerad mental- och missbrukarvård
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala vårdmetoder
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan professionellt bemöta patienten inom mental- och missbrukarvården
Studerande kan identifiera patientens resurser och kan samarbeta med patienten och mångprofessionella arbetsgrupper på ett resursförstärkande sätt
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt och beaktar patientens självbestämmanderätt och patientsäkerheten
Studerande kan handleda patienten inom mental- och missbrukarvård
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling

Hemsjukvård:
Studerande kan i hemmiljö under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad vård och beaktar patientens och anhörigas kulturella bakgrund
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda centrala resursförstärkande vårdmetoder i hemmiljö
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande påvisar respekt för patienten/klienten och närstående i hemmiljö och kan identifiera etiska problem Studerande kan bedöma och stöda patientens/klientens funktionsförmåga samt patientens och anhörigas delaktighet i vården
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen