Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård

Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård

Utförandeplaner
Kod: USS15KL03
Namn: Mentalvård, psykiatri och missbrukarvård
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för olika psykosociala hälsohinder, psykiatriska sjukdomar, undersökningar och vården av dem
Studerande förstår betydelsen av mentala hälsan
Studerande förstår hur olika former av missbruk påverkar människans hälsa
Studerande kan tillämpa resurserförstärkande metoder i vården med patienten och anhöriga
Studerande kan grunderna i de centrala evidensbaserade vårdmetoderna och kan grunderna i vårdrelationsarbete
Studerande känner till patientens vårdkedja inom mental- och missbrukarvården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen