Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri

Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri

Utförandeplaner
Kod: USS15KL02
Namn: Gerontologiskt vårdarbete, vård i hemmet och geriatri
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 4    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande fördjupar sin kunskap om den äldre människans särdrag och förstår betydelsen av säker läkemedelsbehandling i den gerontologiska vården
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera och dokumentera individcentrerad gerontologisk vård och vård i hemmet
Studerande behärskar de centrala evidensbaserade vårdmetoderna och kan utföra kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom gerontologiskt vårdarbete
Studerande tillämpar vårdprinciperna i olika gerontologiska vårdkontext
Studerande påvisar ett resursförstärkande, reflektivt och etiskt förhållningssätt vid handledning av patienten till att ta ansvar för sin hälsa och funktionsförmåga
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen