Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete II » Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II

Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II

Utförandeplaner
Kod: USS17KL01
Namn: Praktik, inre medicinskt vårdarbete/kirurgiskt vårdarbete II
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 9    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper: Läkemdelsräkningen i kursen Läkemedelsbehandlin I UVÅ150204
Kursspecifika kompetenser: Inre medicinskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad inre medicinsk vård med patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planeringen av vården och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom inre medicinsk vård
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar ett etiskt förhållningssätt
Studerande beaktar patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling

Kirurgiskt vårdarbete:
Studerande kan under handledning i det mångprofessionella samarbetet planera, utföra och utvärdera individcentrerad kirurgisk vård för patienten
Studerande kan använda olika evidensbaserade vårdrekommendationer i planering av vård och kan använda de vanligaste vårdmetoderna inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande kan dokumentera och rapportera enligt strukturerad dokumentation
Studerande kan planera, utföra och utvärdera säker läkemedelsbehandling
Studerande kan identifiera etiska problem och påvisar etiskt förhållningssätt
Studerande förstår betydelsen av patientsäkerheten och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande kan vårda patienter med enteral och parenteral närings- och vätskebehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen