Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete I » Perioperativt vårdarbete och anestesiologi

Perioperativt vårdarbete och anestesiologi

Utförandeplaner
Kod: USS15KV04
Namn: Perioperativt vårdarbete och anestesiologi
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 3    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för olika anestesi- och analgesiformer och förklarar hur de inverkar på patientens vitala funktioner
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera och dokumentera individcentrerad vård i den perioperativa vården
Studerande behärskar läkemedelsbehandling under den perioperativa vården
Studerande behärskar aseptiken i den perioperativa vården
Studerande kan utföra vård och patientövervakning med hjälp av vårdteknologi under hela vårdprocessen och tillämpa olika direktiv gällande patientsäkerhet
Studerande behärskar grunderna i strålningsfysik, strålningsbiologi, lagstiftning om strålskydd, strålsäkerhetsåtgärder på arbetsplatsen och medicinsk användning av strålning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen