Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete I » Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi

Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi

Utförandeplaner
Kod: USS15KV03
Namn: Kirurgiskt vårdarbete och kirurgi
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för olika kirurgiska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar.
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera, dokumentera och rapportera individcentrerad vård.
Studerande behärskar centrala evidensbaserade vårdmetoder och kan utföra patientens kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom kirurgiskt vårdarbete
Studerande har ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården
Studerande känner till vårdkedjan i den kirurgiska vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen