Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete I » Läkemedelsbehandling II

Läkemedelsbehandling II

Utförandeplaner
Kod: USS15KV02
Namn: Läkemedelsbehandling II
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för farmacins och farmakologins (farmakodynamik och kinetik) grunder
Studerande förstår hur människans anatomi och fysiologi påverkar administreringen av läkemedel, läkemedlets skeden och effekt i organismen
Studerande kan redogöra för huvudgrupper av läkemedel
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling, vätskebehandling, parenteral näring och transfusion för patienter med olika sjukdomar och för olika patientgrupper
Studerande inser betydelsen av att patienten förbinder sig till sin läkemedelsbehandling
Studerande behärskar läkemedelsräkningen
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen