Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Kliniskt vårdarbete I » Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin

Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin

Utförandeplaner
Kod: USS15KV01
Namn: Inre medicinskt vårdarbete och inre medicin
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1:     År 2: 5    År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för olika inre medicinska hälsohinder, sjukdomar, undersökningar och behandlingar
Studerande kan i ett mångprofessionellt team planera, utföra, utvärdera, dokumentera och rapportera individcentrerad vård i inre medicinskt vårdarbete
Studerande behärskar centrala evidensbaserade vårdmetoder och kan utföra kliniska undersökningar, funktionsmätningar och behandlingar inom inre medicinskt vårdarbete
Studerande påvisar ett reflektivt och etiskt förhållningssätt i vården
Studerande känner till vårdkedjan i den inre medicinska vården
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen