Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Praktik, grundvård

Praktik, grundvård

Utförandeplaner
Kod: USS15GV07
Namn: Praktik, grundvård
SP totalt: 9
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 9    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan under handledning planera, förverkliga och utvärdera grundvård och vård i livets slutskede
Studerande kan arbeta i mångprofessionella team
Studerande kan tillämpa resursförstärkande metoder inom grundvården
Studerande kan bemöta patienter och anhöriga professionellt
Studerande kan handleda patienter inom grundvården
Studerande påvisar ett yrkesetiskt förhållningssätt och iakttar tystnadsplikten
Studerande beaktar patientsäkerhet och tillämpar aseptiska principer i patientvården
Studerande bekantar sig med enhetens läkemedelsbehandling och kan under handledning utföra läkemedelsbehandling
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar: 4 sp förverkligas som handled praktik


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen