Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Handledning och eHälsa

Handledning och eHälsa

Utförandeplaner
Kod: USS15GV06
Namn: Handledning och eHälsa
SP totalt: 4
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 4    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande förstår handledningens filosofiska, etiska och pedagogiska grunder
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera handledning både för enskilda patienter och för grupper i olika vårdmiljöer
Studerande kan använda och utveckla handledningsmetoder och -material
Studerande har kunskap om e-Hälsa och kan använda olika elektroniska möjligheter i patienthandledning
Studerande känner till grunderna i servicehandledning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen