Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Vårdarbete II

Vårdarbete II

Utförandeplaner
Kod: USS15GV05
Namn: Vårdarbete II
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan planera, förverkliga, utvärdera och dokumentera grundvård och vård i livets slutskede
Studerande kan tillämpa resursförstärkande metoder inom grundvården
Studerande förstår yrkesetikens betydelse i vårdarbete och kan grunderna i beslutsfattning
Studerande kan tillämpa vårdprocessen och kan vårdplaneringen
Studerande kan tillämpa principer för sekretess- och informationsskydd
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen