Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Läkemedelsbehandling I

Läkemedelsbehandling I

Utförandeplaner
Kod: USS15GV04
Namn: Läkemedelsbehandling I
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan redogöra för läkemedelsbehandlingens juridiska och etiska grunder
Studerande känner till olika skeden i säker läkemedelsbehandlingsprocess och förstår dess betydelse för patientsäkerheten
Studerande kan beskriva olika yrkesgruppers ansvarsområden i den mångprofessionella läkemedelsbehandlingen
Studerande kan planera, förverkliga och utvärdera säker läkemedelsbehandling för patienter/klienter med olika sjukdomar och för olika patientgrupper
Studerande känner till läkemedlets skeden i organismen
Studerande känner till olika läkemedelsformer och administrationssätt
Studerande behärskar läkemedelsräkning
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen