Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Yrkesstudier » Grunder i vårdarbete » Service och lagstiftning inom social- och hälsovård

Service och lagstiftning inom social- och hälsovård

Utförandeplaner
Kod: USS15GV01
Namn: Service och lagstiftning inom social- och hälsovård
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande har kunskaper i social- och hälsovårdens uppbyggnad, system och organisering
Studerande har kunskaper i social- och hälsovårdens centrala lagstiftning
Studerande känner till de centrala verksamhetsprogrammen inom social- och hälsovård
Studerande känner till sitt professionella ansvar i frågor som gäller patientens/klientens ställning och rättigheter inom social- och hälsovård
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen