Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » Vårdhygien

Vårdhygien

Utförandeplaner
Kod: USS15IV06
Namn: Vårdhygien
SP totalt: 3
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 3    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande kan grunderna i mikrobiologi
Studerande har kunskap om förebyggande hygienåtgärder och vårdhygieniska faktorer samt påvisar ett aseptiskt förhållningssätt i vårdarbetet
Studerande förstår sjukskötarens ansvar i förebyggande av smittspridning
Studerande känner till hur hygienarbetet är organiserat och förstår sjukhushygien ur ett lokalt, nationellt och internationellt perspektiv
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen