Läroplaner för studerande med studiestart hösten 2017

2017/2018 » Social-, hälso- och idrottsområdet » Hälsovårdare (YH), Åbo » Grundstudier » Introduktion till vårdarbete » Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I

Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I

Utförandeplaner
Kod: USS15IV05
Namn: Introduktion till vårdvetenskap och vårdarbete I
SP totalt: 5
Rekommenderad studiegång (SP): År 1: 5    År 2:     År 3:     År 4:     År 5:     
Förkunskaper:
Kursspecifika kompetenser: Studerande känner till vårdens historik
Studerande kan grunderna i vårdvetenskap
Studerande känner till vårdprocessen
Studerande kan tillämpa etiska principer
Studerande kan grunderna i strukturerad dokumentation
Studerande kan grunderna i näringslära och i grundvård
Studerande kan grunderna i patientsäkerhet
Studerande förstår betydelsen av dataskydd och datasäkerhet i vårdprocessen
Studerande kan stöda patientens och närståendes delaktighet i vården
Studerande har kunskap om hållbar utveckling inom vårdarbete
Kursspecifika kompetenser (fil):
Undervisningsspråk: Svenska
Ansvarig utbildning: Utbildning till hälsovårdare, Åbo
Anmärkningar:


Tillbaka till läroplanen

« Tillbaka till utbildningsprogrammen